Welkom

Onze troef: van 2,5 tot 12 jaar.

Kleuters en lagere schoolkinderen één familie. Inschrijven is mogelijk via een afspraak met de directeur Marieke Stubbe
(058 31 26 73). Bij afwezigheid 0485/79 09 29


Kalender 2018 - 2019

Vrije dagen:

vrijdag 28 september 2018

maandag 4 februari 2019

woensdag 1 mei 2019

donderdag 30 mei 2019 

vrijdag 31 mei 2019

maandag 10 juni 2019 

 

Pedagogische studiedagen (leerlingen geen school):

maandag 1 oktober 2018

woensdag 16 januari 2019

 

Plechtige communie zaterdag 11 mei 2019 om 14u30

Eerste communie zondag 9 juni 2019 om 11u00

 

Vakanties:

herfstvakantie van zaterdag 27 oktober tot en met zondag 4 november 2018

kerstvakantie van zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019

krokusvakantie van zaterdag 2 maart tot en met zondag 10 maart 2019

paasvakantie van zaterdag 6 april tot en met paasmaandag 22 april 2019Heartsaver

De vzw Heartsaver (www.heartsaver.be) wil meer dan 10.000 extra HARTstarters (AED’s) installeren die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor het publiek. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Iedereen mag een AED gebruiken.

De vzw wil samenwerken met gemeenten, scholen, sportfederaties, apotheken en bedrijven om de openbaar toegankelijke defibrillatoren te installeren.
Vzw Heartsaver zal in samenwerking met het De Droomvlieger een HARTstarter BUITEN aan de school plaatsen zodat deze in geval van nood voor iedereen 24/7 beschikbaar is. Zo willen we als school ook bijdragen tot een betere beschikbaarheid van een levensreddend toestel binnen de stad Veurne

Dankzij dit fundraising initiatief wordt ook onze schoolomgeving HARTveilig.  Het AED-schoolproject van de vzw Heartsaver wordt officieel ondersteund door het Ministerie van Onderwijs.

Wordt vervolgd!


We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken.

Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.