Instapmomenten: wanneer mag ik naar school?


Als je kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool. Let op, je  mag niet zomaar een dag kiezen. Er zijn 7 instapmomenten per jaar:

- De eerste schooldag na de zomervakantie 

- De eerste schooldag na de herfstvakantie 

- De eerste schooldag na de kerstvakantie 

- De eerste schooldag van februari  

- De eerste schooldag na de krokusvakantie  

- De eerste schooldag na de paasvakantie 

 

- De eerste schooldag na Hemelvaartsdag 


 Instapmomenten peuters 2022-2023:

1 september, 7 november, 9 januari, 1 februari, 27 februari, 17 april, 22 mei

 Instapmomenten peuters 2023-2024:

1 september, 6 november, 8 januari, 1 februari, 19 februari, 15 april, 13 mei

 Instapmomenten peuters 2024-2025:

...