Veilig en preventief werken op school!


We werken op school hard aan de veiligheid van onze kinderen. 

Om alle info te vinden over de acties op onze school, kunt u hier doorklikken op de verschillende rubrieken. 

  We kunnen het uiteraard niet alleen.  Helpen jullie mee?


FLUO ACTIE 

BRAND PREVENTIE

SCHOOLOMGEVING


VERKEERSEDUCATIE

AEDVerloren voorwerpen 

Luizen