Schoolraad


De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • ouders
  • personeel
  • de lokale gemeenschap

 

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren.

De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

 

 

Voorzitter: Maaike Lamers (maaike.lamers@devliegerboom.be