Groei, bloei, leef, vlieg en sport


GROEI  

   

 

Samen groeien naar een droom, met wortels zo sterk als een boom.

Van peuter tot 6de leerjaar.

BLOEI   

Kansen om open te bloeien, elk met zijn eigen talenten.

LEEF     

  

Samen leven zorgt voor samen leren.  Groot zorgt voor klein, klein zorgt voor groot.

VLIEG   

  

Vliegen op eigen tempo met zorg voor hoog en laag. Met als doel uit te vliegen met zo'n sterk mogelijke vleugels.

SPORT  

 

 

 

Aanzetten tot  bewegen via naschoolse sport.

Creëren van bewegingsmogelijkheden via sporten in prachtige turnzaal, kansen tot buiten spel op ruime speelplaats, mooie tuin,...